HP-PROGRES spol. s r.o


Go to content

Jadrové vŕtanie

Cenník pre jadrové vŕtanie otvorov rôznych priemerov vželezobetónových konštrukciách

Základné ponukové ceny:Uvedené ceny sú bez DPH.Vcene je zahrnuté vŕtanie oceľovej výstuže do priemeru 16 mm. Prestoj: 200,- Sk / hod/ osoba
Dopravné: 12,- Sk / km nad 25 km

Ostatné náležitosti:
Objednávateľ zabezpečí bezplatne zdroj el.energie 220 V a zdroj výplachovej vody.
Pokiaľ zdroj elektrickej energie zabezpečujeme vo vlastnej réžii, účtujeme za každú hodinu použitia elektrického generátora 250 Sk.
Objednávateľ vytýči požadované otvory.
Zhotoviteľ neručí za statické posúdenie vŕtaných aých konštrukcií.


Vzhľadom kžívanej technológii nie je možné vylúčiť navlhnutie vŕtanej konštrukcie prípadne najbližšieho okolia prác. Dodávateľ nezodpovedá za škody vôsledku prác na odberateľom požadovaných ačených miestach.

Splatnosť faktúr je do 14 dní od ich obdržania spolu súhlaseným súpisom vykonaných prác.

Priemer vrtu (mm) Cena za 1 m v Sk Cena za 1 cm
31-55 2640 26.40
61-71 3290 32.90
81-111 3890 38.90
121 4200 42.00
151 5440 54.40
171 5910 59.10
201 7400 74.00

Domov | Kde nás nájdete | Jadrové vrtanie | Logo | Site Map


Back to content | Back to main menu